a
Neodkládejte návštěvu očního lékaře! Oči jsou smyslovým orgánem, prostřednictvím kterého vnímáme 90 % dění kolem nás.
Sobota - Neděle: Zavřeno
+420 702 22 11 00
ambulance@christies-prague.com
+420 702 22 11 00
Pondělí - Pátek: 9:00 - 17:00 Sobota - Neděle: Zavřeno
ambulance@christies-prague.com

Poradna

Hlavní problémy a příčiny očních poruch.

Většina lidí má problémy s očima v té či oné době. Některé jsou menší a odejdou samy o sobě, nebo se snadno léčí v domácím prostředí. Jiní potřebují péči odborníka.

Ať už vaše vidění není to, co bývalo, nebo nikdy nebylo tak skvělé, existují věci, které můžete udělat, abyste své zdraví očí vrátili zpět na trať.

Zjistěte, zda některý z těchto běžných problémů zní povědomě. A vždy se poraďte s lékařem, pokud jsou vaše příznaky opravdu špatné nebo se během několika dní nevrátí do normálu.

Refrakční vady

Světlo prochází přes optická média oka (rohovkou, komorovým mokem, oční čočkou, sklivcem ) a dopadá na sítnici, kde vznikají obrazy pozorovaných předmětů. Pro ostré vidění musí být zachován odpovídající poměr délky oka a síly jeho optické soustavy. Pokud tomu tak není, hovoříme o refrakční vadě.

Dalekozrakost

 • Dalekozraké oko je příliš krátké nebo lomivost jeho optické soustavy nedostatečná.
 • Světelné paprsky se sbíhají až za místem nejostřejšího vidění za sítnicí.
 • Dalekozraký člověk vidí špatně do blízka.
 • Vada se koriguje spojnými (plusovými) brýlovými skly nebo kontaktními čočkami.
 • Dalekozraké oči má většina novorozenců, oko pak dorůstá do normálního tvaru a vada se ve většině případů ztrácí.

Příznaky

 • Rozmazané vidění do blízka.
 • Únava očí.
 • Šilhání.
Tupozrakost

 • Tupozrakost je snížená schopnost vidění způsobená tím, že mozek se nenaučil správně rozpoznávat zrakové podněty,na oku samotném obvykle nelze pozorovat změny.
 • Tupozrakost se obvykle objeví jen u jednoho oka.
 • Podněty z tohoto slabšího oka mozek potlačuje a nakonec je úplně vyřadí, z nečinnosti dochází ke ztrátě zrakové ostrosti.
 • Při neléčení se dobré vidění tupozrakého oka již nedá obnovit, postižení je celoživotní.
 • Tupozraký člověk mívá problémy s prostorovým viděním.
 • Tupozrakost je záludná tím, že se vyvíjí skrytě, proto je důležité vyšetření dítěte očním lékařem, vyzkoušet můžete i domácí zkoušku zraku.
Glaukom / zelený zákal

Glaukom (zelený zákal) je závažné oční onemocnění, protože ve většině případů nečiní pacientovi v prvních letech nemoci žádné patrné potíže, ale jeho důsledky v případě neléčení jsou nevratné.

 • je onemocnění, při kterém dochází k degeneraci a odumírání zrakového nervu. Zrakový nerv vede veškeré informace o obrazech, které dopadají do našeho oka. Jeho postupné poškození má za následek částečnou nebo úplnou ztrátu zraku.
 • chronický prostý glaukom je multifaktoriálně geneticky podmíněné onemocnění, které je provázeno zvýšením nitroočního tlaku nad cílovou hodnotu. Pro každého člověka je tato hodnota individuální. Orientačně je to 21 torrů. U některých lidí ani při vyšším tlaku nedojde k poškození zrakového nervu, u jiných dochází k nevratným změnám zrakového nervu při tlaku výrazně nižším.
 • Projevy glaukomu v počínajících stádiích nejsou většinou žádné. Pokud již pacient vnímá omezení zorného pole, jedná se již o pokročilá stádia glaukomu s nevratným poškozením zrakového nervu.
  Pouze u jednoho typu glaukomu pacient vnímá bolesti oka a hlavy – u akutního glaukomového záchvatu – projeví se mlhavým viděním, vnímáním duhových kruhů kolem světel, bolestí hlavy a zvracením. Tento stav vyžaduje okamžité řešení, neboť tlaky u tohoto záchvatu bývají velmi vysoké.
 • Glaukom progreduje vždy. Není-li včas léčen, vede ke slepotě,proto je nutný včasný záchyt a správná léčba, které můžou progresi nemoci zpomalit natolik, aby se pacient slepoty za svého života nedočkal.
  první a nejčastější léčební metodou jsou oční kapky- antiglaukomatika. Moderní antiglaukomatika jsou v současnosti velmi účinná.
 • další chirurgické zákroky.
 • Jak glaukom zjistíme? Protože většina pacientů s glaukomem nemá obtíže, lze toto onemocnění zjistit při pravidelných preventivních prohlídkách po 40. roce věku.
  Vyšetření patří do rukou erudovaného oftalmologa ,který provede jak základní očí vyšetření, tak vyšetření zorného pole-perimetrii a vyšetření komorového úhlu-gonioskopii.
 • Perimetrie – vyšetření zorného pole – výsledkem je mapa zorného pole, na kterém jsou znázorněny případné typické poruchy pro glaukom. Jedná se o počítačové vyšetření, kdy pacient sleduje po fixaci svého pohledu body v periferii a tlačítkem zmáčkne počet bodů, které vidí.
 • Gonioskopie
  Pomocí speciální čočky a štěrbinové lampy prohlížíme oblast komorového úhlu – místa odtoku komorové tekutiny z oka a stanovíme typ glaukomu, což je důležité pro správně vedenou léčbu.
Diabetická retinopatie

Diabetická retinopatie je onemocnění oka, které úzce souvisí s délkou trvání diabetu, s hladinou glukózy v krvi, zejména hladinou glykovaného hemoglobinu, čili s kompenzací diabetu, dále s krevním tlakem.

 • Vzniká poškozením sítnicových cév, zejména kapilární sítě, což vede k těžké poruše dynamiky krevního oběhu v sítnici. Nastupují změny, které se jeví jako reakce na vleklou hypoxii (nedostatek kyslíku): sklon ke krvácení, neovaskularizace (novotvořené cévy), degenerativní depozita. Tyto změny následně vedou k různému stupni poklesu zrakové ostrosti.
 • Klasifikace diabetické retinopatie je založena na závažnosti intraretinálních mikrovaskulárních změn a na přítomnosti retinálních neovaskularizací.
 • Neproliferativní diabetická retinopatie (NPDR)je nejběžnější formou, zahrnující asi 80% případů. Jedná se o formu méně závažnou, která jen zřídka vede k totální ztrátě zraku, avšak může způsobit výrazný pokles úrovně vidění, zejména pokud je tato forma doprovázena edémem (otokem) v oblasti makuly. Někteří pacienti taktéž popisují zhoršené vnímání barev a vidění za tmy.
 • Proliferativní diabetická retinopatie (PDR) je způsobena dlouhodobým nedostatkem kyslíku, což vede k tvorbě nových cév (neovaskularizací) na povrchu sítnice a optického nervu. Novotvořené cévy se šíří mezi sítnicí a sklivcem, tyto cévy jsou však křehké a náchylné ke krvácení. Následné krvácení do sklivce může být vnímáno jako plovoucí zákaly před okem způsobující zamlžené vidění. Hutnější krvácení do sklivce může způsobit až velmi vážný pokles vidění. V závažných případech může takto postižený sklivec působit svým tahem až odchlípení sítnice. Změněná hemodynamika vede taktéž k tvorbě neovaskularizací duhovky a následně až ke vzniku neovaskulárního glaukomu.
 • Vyšetření u diabetické retinopatie
 • Pacienti jsou na oční vyšetření posíláni praktickým lékařem nebo diabetologem. Nezřídka je však oftalmolog prvním lékařem, který u nemocného podezření na diabetes vysloví.
 • U většiny pacientů lze diagnostikovat diabetickou retinopatii v rámci běžného očního vyšetření.
 • Léčení diabetické retinopatie
 • Konzervativní terapie: důsledné dodržování diabetické diety a kompenzace hypertenze i lipidémie.
 • Laserová terpie: aplikace laserového paprsku na sítnici. Tento svazek paprsků je absorbován cílovou tkání a způsobuje její koagulaci. Jejím smyslem je zjizvit hypoxické okrsky sítnice, které jsou popudem ke vzniku neovaskularizací. Zásahem zlepšíme oběhové poměry v centrální krajině a převedením hypoxických okrsků v jizvu vyloučíme faktor vzniku neovaskularizací.
 • Včas provedená laserová fotokoagulace může stabilizovat retinální oběhové poměry až na několik let.

Chirurgická terapie je indikována v případech progrese diabetické retinopatie do závažných stadií a neúspěchu laserové terapie. Při ztrátě vidění v důsledku krvácení do sklivce, kdy je nepravděpodobné, že nastane spontánní resorbce krvácení a projasnění sklivce, přichází v úvahu vitrektomie. Jedná se o mikrochirurgický výkon, při kterém dochází k odstranění postiženího sklivce.Tento výkon může být doplněn dalším ošetřením sítnice – peelingem epiretinálních membrán, uvolněním srůstů, přiložením odchlípené sítnice, koagulací krvácejících cév, fotokoagulací sítnice endolaserovou sondou, vnitřní tamponádou silikonovým olejem či expanzním plynem.

Krátkozrakost

 • Oko je příliš dlouhé nebo lomivost jeho optické soustavy příliš velká, světelné paprsky se sbíhají před místem nejostřejšího vidění na sítnici.
 • Krátkozraký člověk vidí špatně do dálky.
 • Vada se obvykle objevuje ve školním věku a v pubertě dochází k jejímu zhoršení.
 • Vada se koriguje rozptylnými (minusovými) brýlovými skly nebo kontaktními čočkami.

Příznaky

 • Rozmazané vidění vzdálených předmětů.
 • Mhouření očí při pohledu do dálky.
 • Přibližování knihy, časopisu, sešitu při čtení nebo psaní.
 • Horší vidění při špatném osvětlení.
Astigmatismus

 • Astigmatismus způsobuje nepravidelný tvar oční rohovky
  Světelné paprsky se sbíhají mimo místo nejostřejšího vidění a na sítnici dopadá deformovaný obraz
 • Astigmatický člověk nevidí ostře ani do blízka, ani do dálky
 • Astigmatismus doprovázejí bolesti hlavy, slzení, pálení očí, krátkozrakost nebo dalekozrakost
 • Vada se koriguje cylindrickými brýlovými skly nebo kontaktními čočkami

Příznaky

Zkreslené nebo zamlžené vidění na jakoukoliv vzdálenost
Bolest hlavy, očí, únava
Mhouření očí
Zaměňování podobných znaků (např. P a F)

Vetchozrakost

Suché oko (neboli syndrom suchého oka, sicca syndrom, keratoconjunctivits sicca) je dnes velice častým problémem v ordinaci očního lékaře. Klinicky se projevuje suchým zánětem oční spojivky i rohovky současně. Často má chronický průběh. Problém spočívá v poruše omývání povrchu oka slzami, což může být způsobeno snížením objemu slz nebo narušením poměru jednotlivých složek slzného filmu. Při neléčení tohoto stavu mohou osycháním povrchu oka vznikat defekty na rohovce. Tento stav může vyústit v pokles průhlednosti rohovky, čímž je výrazně ohrožena kvalita zraku.

Projevy:

 • Pocit suchosti oka, pálení a řezání, zejména po probuzení.
 • Pocit písku, či cizího tělíska v oku.
 • Tlak v očích.
 • Zvýšená únava očí.
 • Kolísání vidění, zhoršené vidění k večeru.
 • Zvýšená citlivost na světlo.
 • Paradoxní slzení: především na větru či v uzavřených, nebo klimatizovaných prostorách dochází ke zvýšení slzetvorby, tvoří se nekvalitní slzný film,slzy přetékají přes okraje víček, povrch oka osychá a další možné podráždění opět zvyšuje tvorbu nekvalitního slzného filmu.
 • Zhoršení potíží při práci na počítači, při delším sledování televize, pobytem v zakouřených, suchých či klimatizovaných prostorách.

Příčina

 • Snížení produkce slz např. očním zánětem, onemocněním slzné žlázy, alergií, poleptáním.
 • Revmatogenní či interní onemocnění např. snížená funkce štítné žlázy, zánětlivé kloubní onemocnění a pod.
 • Autoimunitní onemocnění např. lupus, Sjögrenův syndrom a jiné.
 • Kožní choroby např. atopický ekzém, rosacea.
 • Hormonální změny u žen v menopauze nebo těhotenství.
 • Neurologická onemocnění – zejména stavy po cévní mozkové příhodě.
 • Užívání některých léků (antikoncepce, betablokátory, antihistaminika, sedativa, diuretika).
 • Klimatické vlivy, především teplo, sucho, klimatizace, ventilátory.
 • Práce na počítači, dlouhé sledování televize, dlouhé čtení.
 • Nošení nevhodných kontaktních čoček, užívání dráždivých roztoků k péči o čočky.

Diagnostika, léčba

 • Diagnózu tohoto onemocnění provádíme v oční ambulanci při pečlivém vyšetření na štěrbinové lampě, s použitím vitálního barvení fluoresceínem či bengálskou červení, za pomoci testů ke zhodnocení stability slzného filmu a k posouzení množství vodné složky v slzném filmu (Schirmerův test).
 • Dle zjištěné příčiny je nutno začít léčbu: léčit oční zánět, upravit deformity víček, zajistit hormonální substituci u žen, doporučit zvýšení frekvence mrkání, změnit typ kontaktních čoček a roztoku pro péči o ně atd.
 • Při léčbě suchého oka se neobejdeme bez substituční tj. náhradní terapie umělými slzami, využít lze i oční gely.
 • Pokud by žádný z léčebných postupů nepřinesl zlepšení, lze použít dočasnou bandáž hydrofilní terapeutickou kontaktní čočkou nebo chirurgické řešení stavu okluzí (uzávěrem) slzných bodů zátkou nebo elektrokauterem, plastickou úpravu postavení očních víček atd.
Suché oko

Suché oko (neboli syndrom suchého oka, sicca syndrom, keratoconjunctivits sicca) je dnes velice častým problémem v ordinaci očního lékaře. Klinicky se projevuje suchým zánětem oční spojivky i rohovky současně. Často má chronický průběh. Problém spočívá v poruše omývání povrchu oka slzami, což může být způsobeno snížením objemu slz nebo narušením poměru jednotlivých složek slzného filmu. Při neléčení tohoto stavu mohou osycháním povrchu oka vznikat defekty na rohovce. Tento stav může vyústit v pokles průhlednosti rohovky, čímž je výrazně ohrožena kvalita zraku.

Projevy:

 • Pocit suchosti oka, pálení a řezání, zejména po probuzení.
 • Pocit písku, či cizího tělíska v oku.
 • Tlak v očích.
 • Zvýšená únava očí.
 • Kolísání vidění, zhoršené vidění k večeru.
 • Zvýšená citlivost na světlo.
 • Paradoxní slzení: především na větru či v uzavřených, nebo klimatizovaných prostorách dochází ke zvýšení slzetvorby, tvoří se nekvalitní slzný film,slzy přetékají přes okraje víček, povrch oka osychá a další možné podráždění opět zvyšuje tvorbu nekvalitního slzného filmu.
 • Zhoršení potíží při práci na počítači, při delším sledování televize, pobytem v zakouřených, suchých či klimatizovaných prostorách.

Příčina

 • Snížení produkce slz např. očním zánětem, onemocněním slzné žlázy, alergií, poleptáním.
 • Revmatogenní či interní onemocnění např. snížená funkce štítné žlázy, zánětlivé kloubní onemocnění a pod.
 • Autoimunitní onemocnění např. lupus, Sjögrenův syndrom a jiné.
 • Kožní choroby např. atopický ekzém, rosacea.
 • Hormonální změny u žen v menopauze nebo těhotenství.
 • Neurologická onemocnění – zejména stavy po cévní mozkové příhodě.
 • Užívání některých léků (antikoncepce, betablokátory, antihistaminika, sedativa, diuretika).
 • Klimatické vlivy, především teplo, sucho, klimatizace, ventilátory.
 • Práce na počítači, dlouhé sledování televize, dlouhé čtení.
 • Nošení nevhodných kontaktních čoček, užívání dráždivých roztoků k péči o čočky.

Diagnostika, léčba

 • Diagnózu tohoto onemocnění provádíme v oční ambulanci při pečlivém vyšetření na štěrbinové lampě, s použitím vitálního barvení fluoresceínem či bengálskou červení, za pomoci testů ke zhodnocení stability slzného filmu a k posouzení množství vodné složky v slzném filmu (Schirmerův test).
 • Dle zjištěné příčiny je nutno začít léčbu: léčit oční zánět, upravit deformity víček, zajistit hormonální substituci u žen, doporučit zvýšení frekvence mrkání, změnit typ kontaktních čoček a roztoku pro péči o ně atd.
 • Při léčbě suchého oka se neobejdeme bez substituční tj. náhradní terapie umělými slzami, využít lze i oční gely.
 • Pokud by žádný z léčebných postupů nepřinesl zlepšení, lze použít dočasnou bandáž hydrofilní terapeutickou kontaktní čočkou nebo chirurgické řešení stavu okluzí (uzávěrem) slzných bodů zátkou nebo elektrokauterem, plastickou úpravu postavení očních víček atd.
Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD)

Věkem podmíněná makulární degenerace

je 3. nejčastější příčinou slepoty. Onemocnění postihuje pacienty zejména ve věku kolem padesáti let a výše. Projevuje se degenerativním onemocněním oka v místě tzv. žluté skvrny, neboli makuly.

Makula

je oblast sítnice, která umožňuje ostré vidění v ose pohledu. Pokud dojde ke ztrátám v oblasti makuly, pacient má velmi výrazné potíže při čtení, a poté i na všechny ostatní vzdálenosti. Uprostřed zorného pole zpočátku vidí deformace, později nezaostřenou skvrnu. Skvrna se pomalu zvětšuje. Pacient hůře čte nebo vidí nejasná a rozmazaná místa.
Ve čteném textu nejprve chybí jednotlivá písmena, ale s postupujícím časem je rozmazaná oblast stále větší. V pokročilém stádiu už pacient nerozezná ani rysy tváře. Vidí pouze obrysy a kontrasty, periferní zorné pole zůstává zachováno.

Možnosti terapie

jsou např. fotodynamická terapie, aplikace tzv. anti-VEGF látek do sklivce, některé mikrochirurgické zásahy nebo fotokoagulace laserem. Tyto metody jsou velmi přísně indikovány jen pro určitá stadia onemocnění. Včasná a hlavně přesná diagnóza je rozhodující. Vyléčit VPMD nelze, ale je možné vývoj nemoci alespoň zpomalit.

mkdf-eliptic-slider

Pravidelné Preventivní prohlídky

Neodkládejte návštěvu očního lékaře! Oči jsou smyslovým orgánem, prostřednictvím kterého vnímáme 90 % dění kolem nás.

mkdf-eliptic-slider

Prohlídky
v oční ordinaci

Pravidelné preventivní prohlídky v oční ordinaci by měli podstupovat i lidé, kteří dosud neměli problémy se zrakem. Vysoký výskyt civilizačních nemocí zvyšuje riziko náhlého oslepnutí i u zcela zdravých lidí.

mkdf-eliptic-slider

Doporučená návštěva lékaře

Přes půl milionu obyvatel České republiky trpí věkem podmíněnou degenerací sítnice, až 75% diabetiků trpí diabetickou retinopatií, mnoho z nich o tom neví.
Doporučená četnost preventivních prohlídek: 1 x ročně

2780
Spokojených zákazníků
1470
Plastických operací
17
Let zkušeností
3189
Zákroků

Kontaktujte nás pro více informací nebo si zarezervujte termín